Salva Me

Salva Me

Pokušao sam da u jedan jedini stav smestim priču koja zaslužuje ceo oratorijum…priču o padu svih i spasenju nekolicine

stihovi: latinski (delovi Graduala i Jovanovog otkrivenja)
 arr: SATB hor i orgulje
alt. arr: SATB hor i klavir
dur: cir. 4 min

 

Aleksandar Simic: Salva Me (Youth Orchestra & Choir)