Simićev opus obuhvata veliki broj dela za sve standardne ansamble – od muzike za solo instrumente uz pratnju klavira, preko tria, kvarteta, horske muzike, muzike za gudački i simfonijski orkestar, do klavirskog koncerta i vokalno-instrumentalnih dela.

Značajan  deo njegovih kompozicija nastao je kao porudžbina i u saradnji sa institucijama kao što su Ujedinjene Nacije, NASA, Vatikan, Jad Vašem, Ruska Federacija ili Stejt Dipartment. Komponovao je muziku za pozorište, film, televiziju i internacionalna sportska takmičenja a veliki broj važnih jubileja širom planete obeležavan je upravo izvođenjima Simićevih kompozicija. 2005. godine osnovao je autorski ansambl Aleksandar Simić i Serafimi, postavivši njihove koncerte na repertoar velike scene Narodnog pozorišta u Beogradu. Od tada, različite verzije ovog ansambla, pod istim imenom, su u saradnji sa lokalnim muzičarima nastajale i u drugim sredinama, poput Njujorka, Londona, Petrograda, Lisabona, Torina, Hamburga ili Delhija.

Pored muzičkog, publici je dobro poznat i po svom društvenom angažmanu. Već godinama je portparol i aktivista humanitarnog fonda Svetlost, koji je u Srbiji poveo kampanje poput Sigurne ženske kuće ili Nacionalne kampanje za pomoć slepima, a kao pokretač projekta Note iz Srca (kampanje za besplatne kulturne sadržaje posvećene starima, siromašnima i hendikepiranima), održao je na desetine koncerata, kroz koje je fokusirao pažnju zajednice i nadležnih institucija na sistematsko rešavanje problema ugroženih grupa.
Veoma je značajan i Simićev doprinos međureligijskom dijalogu na globalnom nivou, kroz veliki niz inicijativa, tokom više od dvadesetpet godina. Član je upravnog odbora fondacije Pave the Way iz Njujorka i organizacije East West Bridge sa sedištem u Beogradu. Od 2007. godine sarađuje sa Centrom Simon Vizental i kancelarijom Tužilaštva za ratne zločine u Republici Srbiji u okviru operacije Poslednja Šansa. Od 2010, njegova saradnja sa Ujedinjenim Nacijama obuhvatila je na desetine inicijativa u domenu kulture, ljudskih prava, međureligijskog dijaloga, zaštite prirodne sredine i mirovnog akrtivizma, kroz niz različitih struktura ove organizacije, od Generalne Skupštine, preko agencija i inicijativa UN, poput Alijanse Civilizacija, Uneskoa, Rio+20 ili Svetske Zdravstvene Organizacije, do same kancelarije Generalnog Sekretara.