Udruženje za unapređenje i popularizaciju klasične muzike
    Adresa: Resavska 40a, 11000 Beograd, Srbija
    Tel/Fax: +381(11)361-9556
    email: udruzenje.upkm@gmail.com