Autorski ansambl Aleksandar Simić i Serafimi nastaje spontano 2005. godine, u momentu kada postaje jasno da je eklektičnost kompozitorove ličnosti i neponovljivih životnih iskustava iznedrila jedan veoma jedinstven opus koji po raznovrsnosti žanrova i izraza, predstavlja uzbudljiv i dinamičan splet muzičkih boja, oblika, mirisa i ukusa.

Kombinacija instrumenata poput klavira, koji Simić sam svira, sa violinom, klarinetom, čelom, glasom i perkusijama, pokazala se savršenim izborom u kreiranju snažnog i bogatog zvuka, izuzetno zahvalnog kako za kamerne tako i za velike scene.

Prva postavka Serafima, predstavljena je publici u okviru serije koncerata, koji su repertoarski bili postavljeni na velikoj sceni Narodnog Pozorišta, u formi multimedijalnih gala predstava, koje su pored muzičara samog kamernog ansambla uključivale i ambiciozne scenografije, vešto uklopljene sa svetlom, video instalacijama, horovima, baletskim igračima i glumcima. Dok su hiljade ljudi videle šou uživo, milioni građana su se sa programima upoznali putem video spotova koji su na svim televizijama puštani u kontinuitetu, svakoga dana, tokom više od dve godine.

Nakon 2006, različite verzije Serafima, kreirane su na licu mesta, u saradnji sa najboljim mladim muzičarima, u sredinama kao što su Njujork, London, Hamburg, Torino, Sankt Petersburg, Lisabon ili Delhi. Iz perspektive agenata, promotera i festivala, predstavljanje ovih jedinstvenih i atraktivnih programa, uz upotrebu lokalnih muzičara, pokazalo se kao koncept koji iz mnogo razloga ima i ekonomskog i umetničkog smisla.

Kako bi dobili još jasniju sliku o samoj muzici i kompozicijama koje se izvode na koncertima Serafima, možete se referisati na ovde priloženi uzorak programa, ili pogledati foto i video galeriju u dnu ekrana.