Belgrade Blues

Belgrade Blues

Beograde, moj golemi jade.
Crna te je zmija opkolila,
Beograde, moj.
Glava vu je na Stambol kapiju,
A rep vu je na Dunav ćupriju.
Crne su zemlje zacrnile.
Majke su se crne zaplalakale
i sinove svoje pogubile.
Beograde moj golemi jade.

Šta reći više…

arr: grupa žena ili muškaraca
alt. arr: glas i klavir, violina i klavir, klarinet, violina, dva violončela i klavir;
dur: cir. 2,5 min.

 

Aleksandar Simic: Belgrade Blues