Muzika kao most: Kompozitor Aleksandar Simic je momak sa izuzetno zanimljivom biografijom – do petnaeste godine su ga proglasavali nemuzikalnim, a danas se njegova dela izvode sirom sveta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *