U saradnji sa kompozitorom Aleksandrom Simićem, Muzika Klasika predstavlja jedan interesantan muzičko-izdavački poduhvat. Uz svaki od sledeća četiri broja, naseg magazina, dobićete i po jednu originalnu Simićevu klavirsku minijaturu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *