Kompozitor Aleksandar Simic, poznat je, kako po brojnim kompozicijama i nastupima sa svojim ansamblom Serafimi, tako i po predanom humanitarnom radu i velikom milosrdju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *