Salva Me

Pokušao sam da u jedan jedini stav smestim priču koja zaslužuje ceo oratorijum...priču o padu svih i spasenju nekolicine

stihovi: latinski (delovi Graduala i Jovanovog otkrivenja)
 arr: SATB hor i orgulje
alt. arr: SATB hor i klavir
dur: cir. 4 min