Oseh Shalom

je nastao kada sam pre nekog vremena zamoljen da napišem muziku za ceremoniju dodele medalja "Pravedni među narodima", koje Izraelska država i Jad Vašem dodeljuju onima koji su spašavali živote Jevreja u drugom svetskom ratu, po pravilu rizikujući svoje i živote svojih porodica. Tokom godina, bio sam na mnogo ovakvih dodela, posmatrajući te jednostavne, nesebične, autentično velike ljude kako posle pola veka primaju gotovo zadocnela priznanja. Makar i delimično, Pravednici su uvek uspevali da povrate moju  veru u Čovečantsvo. Svaki put kada bi se podsetili reči Talmuda, koji kaže da je "spasiti jednog čoveka isto što i spasiti ceo svet", osećao sam se i sam pomalo spašenim.
Ako se pitate zašto sam izabrao baš Oseh Shalom, odgovor je jednostavan. Posle toliko zla i krvi koja je prolivena, šta nam drugo ostaje do da se molimo za Mir.

arr: kantor, muški hor, violina i klavir
dur: 3' 30''