Kaddish

Postoji jedan izraz u pravoslavnom hrišćanstvu koji mozda najbolje opisuje suštinu ovog fantastičnog teksta, koji se još uvek održao u svojoj izvornoj, sirijsko-aramejskoj formi: harmolipi, odnosno radostotvorna tuga. Uvek me je oduševljavalo što smo duše naših umrlih ispraćali na onaj svet sa toliko zahvalnosti, i svesti o ogromnom daru koji u tom momentu zapravo samo poprima jedan novi oblik.

arr: kantor i muški hor
dur: cir. 5 min.