Golden Slumbers

Sećam se kako sam pokušavao da zamislim to igralište sa ringišpilima od lizalica, oblake od šećerne pene i kuće napravljene od medenjaka, pre nego što sam spustio olovku na parče prazne notne hartije...

stihovi: Traditional
arr: sopran, violina i klavir
dur: cir. 3 min.