Podnevna vinjeta

Ne znam...fascinacija Satijevim minijaturama..mirom koji dolazi nakon sto sunce dostigne zenit...nemam pojma

arr: klavir solo
dur: cir. 3 min