Gloria

Credo

Stabat Mater

Ave Maria

Sanctus

Signum Magnum

Missa Solemnior

Mislim da ni ja još uvek nisam potpuno svestan činjenice da je Misa zaživela kao deo obreda najstarije institucije na planeti. Trudio sam se da u redovnim konsultacijama sa najuticajnijim kardinalima i najvećim teolozima Katoličke crkve na čelu sa nadbiskupom Hocevarom, kao najdragocenijim saradnikom na „libretu“, dođem do integralnog teksta koji se najsnažnije obraća ljudskom rodu. Birali smo pažljivo delove ordinarijuma i dodavali tekstove proprijuma, od kojih su se neki po prvi put našli u obredu Rimske crkve, kao recimo Quid fecisti, Kaddish za Isusa pred Stabat Mater ili Signum Magnum.

Posvećena žrtvama svih ljudskih podela - U povodu 950 godina raskola između Istočne i Zapadne Crkve

I – Introitus: ... Muk. Nema procesija ulazi ćutke, pognutih glava i staje u tišini iza oltara.

II – Kyrie: Orkestarski uvod i molitva jedne žene. Sopran solo pada ničice, i dižuci glavu ka stropu izgovara Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, .. Kyrie eleison ….Christe  .. eleison. Izgovoreno ime Gospodnje prihvata hor, sleđen tenorom.

III – Quid fecisti: Tvorac se obraća zavađenoj braći. Metatron. Sa najviše galerije u hramu, bas solo, isprva s’ nevericom: “Quid fecisti? …Vox sanguinis fratri tui clamat  ad me de tera.”; - kao iz sna probuđen. Zatim ponovo: “Glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni?”, jer ni Gospod sam ne može da poveruje takvom bezumlju, ispuštajući tek treći put bolni i gnevni urlik: “Glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k’ meni, Šta to učini!!!”

IV – Gnev Boziji (Dies irae)

/IVa/ – Prva citanja: Molitve pokajanja i iskupljenja, i tek zatim

V – Gloria /in excelsis Deo, … miserere nobis, … Quoniam Tu solus sanctus…/

VI – Credo /Crucifixus/, a onda

VII – Stabat Mater: Zavapi ka nebu i presamiti se u bolu. Juxta crucem lacrymosa. Hor.

VIIa – Ave Maria: Peva Sin+. …Majci koja mu više neće čuti glasa.

VIII – Sanctus: Rex tremendae majestatis. Svjat, svjat, Gospod Savaot!

IX – Psalmus /Jehova Pastor meus est/: …I makar išao dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla.

X – Agnus Dei: …Qui tollis pecata mundi … miserere nobis.

XI – Signum magnum: Visum est autem signum magnum in coelo: Mulier amicta sole, sub cujus pedibus erat luna, et in capite corona stellarum duodecim!

arr: SATB hor, solisti i a2 simfonijski orkestar
alt. arr: Mesoviti hor, solisti i klavir
             (+končertino: violina, violončelo i kontrabas)

dur: cir. 30 min.