Belgrade Blues

Beograde, moj golemi jade.
Crna te je zmija opkolila,
Beograde, moj.
Glava vu je na Stambol kapiju,
A rep vu je na Dunav cupriju.
Crne su zemlje zacrnile.
Majke su se crne zaplalakale
i sinove svoje pogubile.
Beograde moj golemi jade.

Sta reci vise...

arr: grupa zena ili muskaraca
alt. arr: glas i klavir, violina i klavir, klarinet, violina, dva violoncela i klavir;
dur: cir. 2,5 min.