Agnus Dei

Radio sam na programu P.D.Q-izacije Korelijevog opusa. Kvartet Bellotti zasnovao je ceo program za tu sezonu na «Baroknim vibracijama» koje su paralelno dolazile iz pera velikog kompozitora i moje 0.5 patent grafitne olovke ceske proizvodnje. Zavrsio sam orkestraciju nekoliko komada kada je predamnom «progovorio» jedan spori, koralni stav. Trazio je poput Bahovog C-dur preludijuma iz I sveske svog Gunoa, a ja sam tiho i pobozno odjecao ...Agnus Dei...

arr: sopran i gudacki kvartet
alt. arr: sopran, klarinet, violina, violoncelo i klavir
dur: cir. 4 min.