Oprosti

Jedna od prezivelih iz ciklusa posvecenom Jesenjinu. Posmatrajuci moju omiljenu iz Oljinog ciklusa: «Pesnik na odru», mislim da znam na koga je mislio Dzimi Din.

arr: sopran i klavir
dur: cir. 2 min.