Pogledi

Prvi novac koji sam dobio od tantijema, dosao je upravo od ove kompozicije.

arr: harfa solo
dur: cir. 4,5  min.