3M

Posvecena je mojim najsladjim prijateljima i mojoj porodici: dvojci papagaja i jednom pekinezeru. Mika, Medica i Milka 3M.

arr: violoncelo i klavir
dur: cir. 4 min.