Remember

Postoji jedna divna zdravica koja se poput molitve obavezno izgovara za gruzijskim stolom: «Za sve one koje volimo, a koji vise nisu sa nama...»

arr. sopran, violoncelo i klavir
alt. arr: sopran, violina i klavir; glas i klavir;
solo klavir; violina i klavir

dur: cir. 3 min.