Poloneza Oginjskog

Kutuzovski prospekt 122a, Moskva. ..zagubljeno detinjstvo...odskrinuta vrata od prazne sobe...stara adresa..novi ljudi...nepovratna ljubav... i nada

arr: violina, violoncelo i klavir
dur: cir. 15 min