Galeb

Na zatkoricama Cehovljeve drame pise «komedija u cetiri cina». Na zatkoricama partiture: «idila za trideset i cetiri dirke»

arr: klavir solo
dur: cir. 11 min