Sostenuto I

Sostenuto II
Sostenuto

Varijacije na temu Bele Bartoka. Iz 5 Lakih klavirskih komada. Muzicki omaz velikom Majstoru, njegovoj domovini i poslednjim recima kompozitora. ... I Cajkovskom – ocu «Fatuma».

arr: gudacki orkestar
alt. arr: gudacki kvintet (kvartet + kontrabas)
dur: cir. 11 min.