Albany Court I

Albany Court II
Albany Court

Dani koje sam proveo na istomenoj adresi u Bajronovoj kuci na Pikadiliju, pretoceni su u ovaj klavirski trio. Fantazija na temu D-E-eS_A, posvecena je mom dragom prijatelju, grofici Desi Trevizan, zivom svedoku i satvorcu veka koji je za nama.

arr: klarinet, violoncelo i klavir
alt. arr: violina, violoncelo i klavir
dur: cir. 11,5 min.