Dream-pedlary

Reconciliation

Night and Dreams

3 Romanse za violinu i klavir

je ciklus sacinjen od tri pojedinacne solo pesme, u transkripciji za violinu i klavir. Cesto se od instrumenta trazi da «peva», i ovo je za mene jedan od, mozda najdirektnijih nacina: transpozicijom vokalnog u instrumentalni zanr. Dream-pedlary, Reconciliation & Night and Dreams.

arr: violina i klavir
dur: cir. 9 min.